Kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf bestaat uit twee verticale stamgroepen met kinderen in de leeftijd 0 - 4 jaar. Er worden dagelijks 2 plaatsen vrijgehouden voor flexibele opvang. De kinderen worden zoveel mogelijk kindgericht en op leeftijd toegewezen. Hierbij houden we rekening met behoefte en ontwikkeling van het kind.

Kinderopvang Het Erf biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. Er is gelegenheid voor vrij spel, muziek maken, liedjes zingen, knutselen, kringspelletjes en nog veel meer leuke dingen. De activiteiten die gedaan worden, worden afgestemd op de interesses en behoeftes van de kinderen. Kinderen hoeven niet met een activiteit mee te doen.

 kdv buiten

Aandacht voor het sociale aspect

Kinderopvang Het Erf hanteert een aantal vaste momenten gedurende de dag, de zogenaamde ‘tafelmomenten’. Deze structuur biedt het kind de nodige houvast tijdens de dag. Daarnaast wordt er tijdens deze momenten aandacht besteed aan het sociale en groepsgebeuren. Zo worden er liedjes gezongen, voorgelezen en kunnen de kinderen hun verhaal doen.

voorlezen

De jongere kinderen kunnen naar behoefte slapen. Er zijn verschillende slaapkamers. Daarnaast zijn er enkele buitenslaaphuisjes waarin de kinderen in de buitenlucht kunnen slapen.