Over Kinderopvang Het Erf

Kinderopvang Het Erf, op het erf van De Wemmenhoeve, is een kleinschalige, professionele opvang. Wij zoeken samen met de kinderen uitdaging in natuurlijk spelen. Door evenwicht aan te brengen in het naar buiten gaan, bewust buiten te spelen, raken kinderen en pedagogisch medewerkers geïnspireerd. De natuur en de omgang met dieren helpt bij drukte op de groep, buiten is er veel meer ruimte en dat doet goed aan de groepsdynamiek. Buiten zijn geeft innerlijke rust en nodigt uit om tot spelen te kunnen komen, om heerlijk te kijken naar andere kinderen en geeft legio mogelijkheden om tot leermomenten te komen. Buiten zijn laat kinderen rust ervaren, bewust te luisteren en te genieten van wat de natuur allemaal te bieden heeft. Het is noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen om dichtbij de natuur te kunnen ontwikkelen, het geeft hen vertrouwen en houvast.

In contact met de dieren en de buitenwereld

Kinderen kunnen bij ons contact maken met dieren, ze kunnen er naar kijken, maar ook aanraken wanneer zij daar de behoefte aan hebben onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers. Samen met de kinderen worden dagelijks de eieren verzameld, die de kippen gelegd hebben. Dieren zijn afhankelijk van de zorg van mensen, de kinderen worden gestimuleerd om hieraan hun steentje bij te dragen. Ook is er de moestuin. Wat gebeurt er als je een zaadje in de grond stopt? Samen gaan we er voor zorgen. Bij ons mag je vies worden; slepen met takken, hutten bouwen, creatief zijn met modder, rollen door het gras. Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat kinderen een andere grens qua weersomstandigheden hebben dan volwassenen. De pedagogisch medewerkers gaan mee in de behoefte van het kind en zijn zich bewust van het belang van buiten zijn.

dieren

Alle ruimte om te spelen

Kinderopvang Het Erf is van binnen ruim opgezet. Er is een royale speelruimte waar kinderen met een grote variatie aan speelgoed kunnen spelen. De kleurstelling van het interieur heeft een natuurlijke uitstraling, hierbij creëren we rust. De kinderen zijn kleurrijk! De groepsruimten zijn qua vormgeving en speelgoed aangepast aan de specifieke behoeften en de ontwikkelingsfasen van het kind.

Constante bewaking van de geboden kwaliteit

Kinderopvang Het Erf vindt het belangrijk om een professionele organisatie te zijn. Hierdoor wordt er gewerkt met een kwaliteitsmanagementsysteem en een personeelsbeleid. De organisatie is relatief klein, samenwerking met andere organisaties op het gebied van kinderopvang is een meerwaarde. De samenwerking met Casa4, Ondernemen in Welzijn heeft een toegevoegde waarde op het gebied van management ondersteuning, het pedagogische beleid en trainingen voor de pedagogisch medewerkers en de ondernemer.

Openingstijden Kinderopvang Het Erf

Kinderopvang Het Erf is op maandag tot en met vrijdag geopend van 07.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering van officiële feestdagen, gedurende 49 weken per jaar. Dit betekent dat de opvang 3 weken per jaar gesloten is, bouwvak regio Noord. Een vaste dag loopt van 7.30 uur tot 17.30 uur. Afname is mogelijk per dagdeel.

Hierbij is het mogelijk gebruik te maken van vervroegde / verlengde opvang i.o. tussen 7.00 uur en 18.00 uur. Wanneer het gewenst is, staat tot 7.30 uur de tafel gedekt voor het ontbijt. Ook is het mogelijk gebruik te maken van flexibele opvang. Hiermee bieden we antwoord op de vraag naar opvang op wisselende dagdelen. Zowel op het Kinderdagverblijf als de Buitenschoolse opvang wordt hiervoor een plaats gereserveerd.